KAZI KAZAN KURALLAR

1. Oyunun Tanımı

1.1   Kazı Kazan, Sisal Şans tarafından önceden belirlenen ve bastırılan biletlerin özel bölümlerinin kazınması ya da açılması ve belirli sayıda aynı rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerlerinin bulunmasıyla bilet hamiline anında ikramiye kazandıran şans oyunudur. Kazananlar, madde 3 hükümlerine göre belirlenir.

1.2   Sisal Şans, farklı bilet seçeneklerini belirler ve piyasaya sürmek için Türkiye Varlık Fonu’nun onayına sunar. Sisal Şans her seçeneği için bir partide yer alacak bilet sayısını tespit eder.

2. Nasıl Oynanır?

2.1   Her bir bilet seçeneği için Sisal Şans, biletlerin hangi tarihten itibaren satın alınabileceğini belirler.

2.2   Oyuncular oyuna bilet satın almak suretiyle katılırlar. Bilet fiyatı, bilet seçeneğine göre tespit edilir.

2.3   Oyuncular, biletin üzerinde bulunan alan veya alanları kazıyarak ya da açarak belirli sayıda aynı rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerlerinin bulunması halinde oynadıkları biletin kazandırıp kazandırmadığını anında öğrenebilirler.

2.4   Her bilet seçeneği için Sisal Şans, son satış tarihi belirleyebilir ve biletler bu tarihten sonra satılamaz. Herhangi bir bilet seçeneğinin satışının sona erdirilmesine karar verilmesi durumunda, belirlenen Son Satış Tarihi Sisal Şans Web sayfasında yayınlanacaktır. İkramiyeler son satış tarihinden itibaren bir yıl içinde alınabilir.

3. İkramiye Kategorileri

3.1  İkramiyeler, farklı ikramiye kategorilerine ayrılmıştır. İkramiye kategorisi sayısı her bir bilet seçeneğine göre belirlenir.

3.2  Her bilet seçeneğinin her bir ikramiye kategorisi için ikramiye bedeli tespit edilir. Nakit ikramiyeler oyun seçeneğine göre bir seferde veya periyodik olarak taksitler halinde ödenebilir. İkramiyenin periyodik olarak taksitler halinde ödendiği durumlarda kazanan oyuncu, ikramiyeyi periyodik olarak taksitler halinde almayı veya indirimli olarak bir seferde almayı seçebilir. İkramiyenin periyodik olarak taksitler halinde ödenmesi durumunda, kazanılan toplam tutardan yasal kesintiler düşüldükten sonra kalan tutar, belirlenen taksit sayısına bölünür ve belirlenen periyotlarda ödenir. Bu durumda ilk taksit ikramiye ödemesinin talep edildiği tarihte, geriye kalan taksitler ise eşit olarak belirlenen vadelerde oyuncu adına ikramiye ödemesinin yapıldığı bankada açılacak bloke hesaptan ödenir. Bloke hesapta muhafaza edilen tutar vadelerinden önce ödenmeyecek olup taksit tutarlarına da herhangi bir faiz işletilmesi yapılmayacaktır. İkramiyenin tek seferde ödenmesi durumunda ise kazanılan toplam tutardan yasal kesintiler düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden %30 kesinti yapılarak tek seferde oyuncuya ödenir.

3.3  İkramiyesi tek seferde ödenen belirli oyunlar için ikramiyeler, önceden tanımlanmış maddi değeri olan bir varlık alımı için kullanmak üzere nakit olarak ödenebilir veya indirimli olarak tek seferde nakit olarak ödenebilir. İkramiyenin nakit olarak tek seferde ödenmesi durumunda kazanılan toplam tutardan yasal kesintiler düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden %30 kesinti yapılarak tek seferde ödenir.

3.4  Her bilet seçeneğinin her bir ikramiye kategorisi için kazanan bilet sayısı belirlenir.

3.5  Sisal Şans zaman zaman ilan ettiği oyun kurallarına uygun olarak, mevcut biletteki kazı kazan oyun özelliğine ilaveten ödül kazanamayan biletlerin ek ödüller kazanmasına olanak vermesi amacıyla çekilişlere katılma hakkı içeren kazı kazan oyunlarını piyasaya sürmeye yetkilidir.

3.6  Her bilet seçeneği için ikramiye dağıtım yüzdesi, %58 ila %70 arasında olmalıdır. İkramiye dağıtım yüzdesi %70’in üzerinde olan bir bilet seçeneği için Türkiye Varlık Fonu’nun önceden yazılı onayı gerekir.

3.7  Her bilet seçeneği için Sisal Şans, üretici firma tarafından Sisal Şans deposuna gönderilen biletlerin toplam sayısını ve kazanan biletlerin sayısını Türkiye Varlık Fonu’na bildirmek zorundadır.

3.8  Kazanan biletin satılmamış olması, kayıp, çalıntı olması veya herhangi bir sebepten iletilmesi gereken satış noktasına düzgün bir şekilde teslim edilmemiş olması halinde ilgili biletlere ikramiye talep edilemez.

Kazanan bilete aşağıdaki durumlarda ikramiye talep edilemez:

Oyuncu

(i) Değiştirilmiş, ve/veya biletin temel güvenlik unsurlarından olan, Bilet numarası, güvenlik numarasında silinti, kazıntı, ekleme veya kurcalama izleri bulunan;

(ii) Merkezi Oyun Sisteminde çalıntı, iptal edilmiş veya onaylanmamış;

(iii) Oyun sembolleri, oyun sembolü başlıkları ve doğrulama numarası; bütünüyle basılmamış veya okunamıyorsa soldan sağa doğru olmayan veya ters çevrilmiş;

(iv) Tamamen veya kısmen boş;

(v) İkramiye ödeme süresi geçmiş;

(vi) Üzerinde silinmez mürekkeple İptal (İPT) veya Ödendi (ÖDD) kaşesi yer alan bir bilet ile başvurduğu takdirde bilet ödemesi yapılmayacaktır.

Ancak biletin bir veya birden fazla parçası yırtılmış, kopmuş ise veya bunlarla sınırlı olmaksızın biletin herhangi bir şekilde zarar görmüş olması halinde biletin orijinalliğini teyit edecek temel güvenlik unsurlarının (bilet numarası, güvenlik numarası, güvenlik harfleri, filigran ve micro yazı karakterleri vs) zarar görmediğine ilişkin olarak Sisal Şans ve Türkiye Varlık Fonu’nundan teyit alınması şartıyla yapılabilecektir. 

Tüm bu durumlarda ilgili ikramiye bedeli, o bilet seçeneği için verilecek ikramiye bedelinin bir parçası olmayacaktır.

Kuralların devamını görmek için TIKLAYINIZ…